Detail autority

Záhlaví autority: Němcová, Božena
Narození: 04.02.1820, Vídeň (Rakousko)
Národnost: česká
Úmrtí: 21.01.1862, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Jiný tvar: Panklová, Barbora
[effect]: Praha ; Domažlice ; Všeruby (okr. Domažlice) ; Chodsko
Ověřeno v: Slovník českých spisovatelů. P., ČS 1964., Svačina, R.: Odhalení pamětní desky B. Němcové v Domažlicích. Domažlické noviny, 2, 1993, č. 6, s. 4., Karlíková, L.: Před 150 lety k nám přišli Němcovi. Dom. deník, 2, 1995, 4. 8., č. 180, s. 11., Sobková, H.: Kdo byla Klára Bresslerová? Dom. deník, 2, 1995, 7. 8., č. 182, s. 13., Wagnerová, J.: Co víme o narození B. Němcové? Dom. deník, 2, 1995, 14. 8., č. 188, s. 12, Vinšálek, A.: Vyřešíme rok narození B. Němcové? Dom. deník, 2, 1995, 19. 01., Hana, O.: Pamětní deska B. Němcové v Domažlicích. Dom. deník, 2, 1995, 13. 9., č. 214, s. 11., Štěpánková, J.: Tři opravdu šťastné roky života B. Němcové. Domažlicko, 7, 1997, 5. 2., č. 6, s. 6., Maur, E.: K předhistorii Obrazů z okolí domažlického. In: Minulostí západočeského kraje. 20, s. 63. Plzeň, Západočeské nakladatelství 1984., Cibulková, M.: V prvé řadě to byla citlivá žena. Domažlicko, 10, 2000, 09. 02., č. 6, s. 4., Kumpera, J.: Osobnosti a západní Čechy. Plzeň, Ševčík 2005, s. 324., Hana, O.: Božena Němcová má v Domažlicích pamětní desku už 110 let. Domažlický deník 14, 2005, 15. 10., č. 242, s. 11., Kurcová, J.: Prahu opustiti musíme... Dom. zpravodaj, 32, 2010, č. 9, s. 13-14., Regálová, J.: Rodinná kronika, s. 66. Praha: Topič, 1942., Nikl, I.: Božena Němcová na Chodsku. Týdeník Domažlicko, roč. 29, 2019, 21. 08., č. 34, s. 5, fot.
Poznámka: Jedna z nejznámějších českých spisovatelek pobývala několik let také na Chodsku. Do Domažlic se přistěhovala s manželem 20. září 1845. V té době měla již 4 děti, bylo jí 25 let. Němcová se tehdy zhrozila nad kulturní i národní zaostalostí zdejších měšťanů i okolních sedláků a ve svém vlasteneckém hnutí tu začala šířit vlasteneckou osvětu. Stala se také vlastně první folkloristkou Chodska - sbírala a zapisovala vše: pohádky a pověsti, písničky, říkadla a přísloví, lidové zvyky a obyčeje. Dojmy z města i okolí vyjádřila v národopisných črtách a dopisech. Její příspěvky byly otiskovány v Květech a České včele v letech 1845 a 1846 a později vydány pod souborným názvem Obrazy z okolí domažlického. Z pobytu v Domažlicích načerpala B. Němcová i náměty některých pohádek, např. Chytrá horákyně, Spravedlivý Bohumil, Alabastrová ručička, Čertův švagr. Krajem a lidmi jsou inspirovány povídky Dlouhá noc, Domácí nemoc, Karla. Děj této povídky umístila do Stráže. Tam se odehrává i část děje Pohorské vesnice. Vzorem pro postavu Jozy z Pohorské vesnice se stal muzikant Jan Konop z Mrákova, zvaný Hondza Kubuc. Z domažlického prostředí vznikla povídka Rozárka. Roku 1895 byla zásluhou Vlasteneckého spolku paní a dívek Božena Němcová odhalena pamětní deska od sochaře Čeňka Vosmíka na rohovém domě na náměstí, kde B. Němcová žila. Boženu Němcovou i její děti léčil za jejího pobytu zde domažlický lékař Antonín Klement. Po příjezdu do Všerub se Němcová osobně seznámila s ranhojičem a historikem G. L. Weiselem, autorem fejetonu Der Chodenprozess, kde se objevuje pověst o Kozinovi. Silně na Němcovou zapůsobila i krása zdejší krajiny, zvláště pak obdivovala Šumavu. S přáteli organizovala četné vlastenecké výlety, např. na hrad Rýzmberk s tehdy novou rozhlednou.
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies